Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Łukowska 25 w Warszawie zamieszcza w załączeniu dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Dostawę w formie leasingu operacyjnego bez opcji wykupu oraz bez wpłaty własnej samochodu elektrycznego 8 lub 9 osobowego do przewozu osób dla potrzeb Placówki Rodzinnej przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

 

 

 


Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Łukowska 25 w Warszawie zamieszcza w załączeniu Pismo z dnia 09 listopada 2022 r. o zmianie terminu składania ofert. 

 


Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Łukowska 25 w Warszawie zamieszcza w załączeniu Pismo z dnia 09 listopada 2022 r.  - odpowiedź na pytania dot. SWZ

 

 


Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Łukowska 25 w Warszawie zamieszcza w załączeniu Pismo z dnia 17 listopada 2022 r. o zmianie terminu składania ofert. 

 


Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Łukowska 25 w Warszawie zamieszcza w załączeniu Pismo z dnia 17 listopada 2022 r.  - odpowiedź na pytania dot. SWZ

 


Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w załączeniu zamieszcza informację o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 


Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w załączeniu zamieszcza w załączeniu Informacje o unieważnieniu postepowania.

 

 

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 07 listopad 2022 07:37 Redaktor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2022 07:37 Redaktor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 listopad 2022 07:39 Redaktor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 09 listopad 2022 13:36 Redaktor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 listopad 2022 12:20 Redaktor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 17 listopad 2022 12:33 Redaktor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23 listopad 2022 11:12 Redaktor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23 listopad 2022 12:15 Redaktor