Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Łukowska 25 w Warszawie zamieszcza poniżej ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Dostawę artykułów żywnościowych do jednostek obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 na rok 2022.

 

W załączeniu:

- Ogłoszenie Nr 2021/BZP 00298168

- Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 3 grudnia 2021 r.

- Formularz Ofertowy – Załącznik Nr 1 do SWZ

- Specyfikacja asortymentowo-ilościowa - Załącznik nr 4 do SWZ - Załącznik nr 1 do umowy

Specyfikacja asortymentowo-ilościowa - Załącznik nr 4 do SWZ - Załącznik nr 1 do umowy - plik z formułami

 


 Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 jako zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 


  Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 jako zamawiający w załączeniu zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert od 1 do 90 części. 

 


 Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 zamieszcza w załączeniu Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 13 stycznia 2022 r. 

 

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 03 grudzień 2021 11:07 Redaktor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03 grudzień 2021 11:31 Redaktor
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 grudzień 2021 11:31 Redaktor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 grudzień 2021 08:53 Redaktor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 16 grudzień 2021 08:41 Redaktor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13 styczeń 2022 13:15 Redaktor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 styczeń 2022 13:16 Redaktor