Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 powołany został na mocy Uchwały Nr LV/1377/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r.

 

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Warszawie przy ul. Łukowskiej 25, działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

  1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.);
  2. innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i samorządowych jednostek budżetowych;
  3. statutu stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIX/1248/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 listopada 2020 r. (Uchwała w załączeniu)

 

Nadzór nad działalnością Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 sprawuje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

 

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 20 wrzesień 2020 20:10 Redaktor BIP
Artykuł został zmieniony. niedziela, 20 wrzesień 2020 20:13 Redaktor BIP
Artykuł został zmieniony. niedziela, 20 wrzesień 2020 20:13 Redaktor BIP
Artykuł został zmieniony. niedziela, 20 wrzesień 2020 20:15 Redaktor BIP
Artykuł został zmieniony. środa, 04 listopad 2020 11:33 Redaktor
Artykuł został zmieniony. środa, 04 listopad 2020 11:34 Redaktor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 23 luty 2022 07:57 Redaktor
Artykuł został zmieniony. środa, 23 luty 2022 07:57 Redaktor