Organizacja

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

 

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 zaprasza do współpracy na rzecz wychowanków.

Rekrutacja kandydatów na Wolontariuszy odbywa się zgodnie z Regulaminem Wolontariatu.

 

Formularze zgłoszeniowe można wysyłać elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składać osobiście w sekretariacie Zespołu Nr 3 przy ul. Łukowskiej 25. 

 

 

 

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 zamieszcza w załączeniu Schemat organizacyjny Zespołu

 

 

 

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 powołany został na mocy Uchwały Nr LV/1377/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 września 2017 r.

 

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Warszawie przy ul. Łukowskiej 25, działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

  1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.);
  2. innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i samorządowych jednostek budżetowych;
  3. statutu stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIX/1248/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 listopada 2020 r. (Uchwała w załączeniu)

 

Nadzór nad działalnością Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 sprawuje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

 

 

 

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Warszawie zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną następującym jednostkom organizacyjnym m. st. Warszawy:

1. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Czwórka" z siedzibą przy ul. Łukowskiej 25 w Warszawie
2. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Chata"z siedzibą przy ul. Radzymińskiej 121 m 37 w Warszawie
3. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” przy ul. Grodzieńskiej 34 lok. 48 i 49 w Warszawie
4. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom na Jagiellońskiej” przy ul. Jagiellońskiej 47c lok. 28 w Warszawie
5. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Bezpieczna Wyspa” przy ul. Prałatowskiej 2 m 3 i 52 w Warszawie
6. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Bezpieczny Dom” przy ul. Oszmiańskiej 10 m 13 i 18 w Warszawie
7. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom przy Chełmżyńskiej” przy ul. Chełmżyńskiej 27/35 m 34 w Warszawie
8. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Zielona Sąsiedzka” przy ul. Sąsiedzkiej 11 D w Warszawie.
9. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Zakątek", ul. 11 Listopada 15 B w Warszawie
10. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Stalówka", ul. Stalowa 29 lok 13 w Warszawie
11. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Cichy Port", ul. Łomżyńska 20 m 47 w Warszawie
12. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Wiśniowa", ul. Wiśniowa 48 lok 19 w Warszawie
13. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Cichy Kąt", ul. Kontuszowa 18 w Warszawie
14. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Mickiewicza", ul. Mickiewicza 65 m 3 i 4 w Warszawie
15. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Nowa Łomżyńska", ul. Łomżyńska 26 m 14 w Warszawie


Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 zapewnia również wspólną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną następującym jednostkom organizacyjnym m. st. Warszawy:

- Placówce Rodzinnej przy ul. Warzelniczej 23 b w Warszawie
Uchwała Rady m. st. Warszawy NR XXVII/789/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany statutu Placówki Rodzinnej przy ul. Warzelniczej 23 B w Warszawie

- Placówce Rodzinnej przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m 53 w Warszawie
Uchwała Rady m. st. Warszawy NR XXVII/788/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany statutu Placówki Rodzinnej przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m 53 w Warszawie

- Placówce Rodzinnej przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie
Uchwała Rady m. st. Warszawy NR XXVII/787/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany statutu Placówki Rodzinnej przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w WarszawieDo zadań Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 należy w szczególności:
- Opracowywanie projektów planów finansowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, które obsługuje Zespół oraz ich zmian
- Prowadzenie rachunkowości Zespołu i placówek
- Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych Zespołu i placówek
- Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Zespołu i placówek
- Dbałość o stan techniczny, wyposażenie, racjonalne gospodarowanie mieniem przekazywanym placówkom
- Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Zespołu i placówek
- Koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych
- Dokonywanie zakupów towarów i usług koniecznych do funkcjonowania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 i placówek opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez Zespół.


Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 realizując swoje zadania współdziała z organami administracji samorządowej, administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.


Celem powołania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 jest usprawnienie funkcjonowania jednostek obsługiwanych.

 

 

 

Dyrektor Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Dorota Sznajder
tel. 22 849 60 13
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zastępca Dyrektora Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Katarzyna Linke
tel. 22 849 45 54
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Podkategorie

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale publikowane są uchwały podjęte przez Radę Miasta Stołecznego warszawy dotyczące działalności Zespołu i jednostek obsługiwanych oraz Regulaminy Dyrektora Zespołu 

COM_CONTENT_READ_MOREUchwały i zarządzenia