Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
Adres:
ul. Łukowska 25
04-133 Warszawa
tel. 22 849 60 13
tel. 22 849 45 54
tel. 22 848 80 78
email: sekretariat@zpow3.waw.pl